MvB architectuur | New York – Environmental Council

New York – Environmental Council

A building for a new Environmental council of the United Nations was designed for the graduation project at the TU Delft. This building will be located next to the current building in New York. This project was part of the architecture studio Materialisation. During this project, which lasted about nine months, all levels of detail were worked out: the urban design, the building plans and the details and materialization.

Urban design: Green belt of Manhattan.

The focus of the urban design is on the number of green spaces that are available for the citizens of New York. In the design a proposition was made to make a green belt around Manhattan so there is more open park space. To make sure that the people are actually going to use this green space, in various spots a number of connections have to be made between Manhattan and the green belt. The new Environmental Council is one of these connections.

Building level: Connection with green belt

The concept of the building is to be  a connection between the city and the green belt. By lowering one part of the building below ground, and one part above the ground, this connection has been realized. By doing this the public space is intertwined with the building.

Mapping of the building

The building consist of four levels. The parking garage, Council chamber and Auditoriums are situated on the basement level On the ground floor are the entrance hall, again the Council Chamber and Auditoriums, and two lobby spaces. These two layers are located below green roof. Floating above ground are the first and second floor. The first floor is a public floor and consist of a library, auditoriums, restaurant, product space, bar and a shop. The second floor is private and consists mainly of office space.

The two top levels have a double high corridor which visually connects the two floors. Office spaces are placed inside this corridor as wooden elements.Voor het afstudeerproject aan de TU Delft is een gebouw ontworpen voor een nieuwe Environmental Council van de Verenigde Naties. Dit gebouw zal naast het huidig UN gebouw in New York komen te staan. Het project was onderdeel van de Architectuur studio Materialisation. Tijdens dit 9 maanden durende project zijn alle schaalniveaus van het gebouw doorlopen; Van het stedenbouwkundig ontwerp, naar gebouw plattegronden tot aan de detaillering en materialisatie.

 

Stedenbouwkundig ontwerp: Groene ring om Manhattan

Het stedenbouwkundige ontwerp richt zich op de groenvoorziening voor de inwoners van New York. In het plan wordt het voorstel gedaan om een groene ring om heel Manhattan heen te leggen waardoor er meer parken voor de inwoners ontstaan. Om er voor te zorgen dat de mensen dit groen ook echt gebruiken moeten er op verschillende plekken connecties met deze groene zonen worden gemaakt. De nieuwe Environmental Council is een van deze plekken.

 

Gebouw niveau: Connectie met groene kade

Het gebouw heeft dan ook als uitgangspunt om een verbindend element tussen de stad en de groene kade te zijn. Dit is gerealiseerd door het gebouw deels onder de grond, en deels zwevend boven de grond te maken. Hierdoor kunnen de mensen over het groene dak onder het gebouw door lopen en is de openbare ruimte verweven met het gebouw.

Indeling gebouw

Het gebouw bestaat uit 4 verdiepingen met in de kelder de parkeergarage, council chamber en auditoriums. Op de begane grond is de entreehal, de council chamber en auditoriums, en de lobby ruimtes. Deze twee lagen bevinden zich onder de grond. Boven de grond bevindt zich ten eerste de eerste verdieping die volledig openbaar is met een bibliotheek, auditoriums, restaurant, producten tentoonstelling en de bar met winkel. De tweede verdieping is vervolgens geheel privé en bestaat uit voornamelijk kantoor ruimte.

Door de dubbel hoge gangzone en open ruimtes op de kantoorverdieping is een verbinding gemaakt tussen de 2 lagen van de bovenbouw. Kantoorruimtes bevinden zich als houten elementen in deze dubbel hoge ruimte.